Ing. Jan Foldyna

Narodil jsem se 3.8.1956 v Ostravě, dětství jsem prožil střídavě na severní a jižní Moravě u stařečky a stařečka. Základní školu jsem navštěvoval v Ostravě, gymnázium v Opavě a první vysokou školu ve Vyškově, kterou jsem v roce 1979 ukončil promocí v oboru velitelsko-technickém. Druhou vysokou školu (postgraduál) se společenskovědním zaměřením jsem studoval v letech 1985 - 1988 a ukončil promocemi a státními závěrečnými zkouškami mj.. z pedagogiky a z kultury a umění. V roce 1995 jsem absolvoval u společnosti COGNOS International GmbH rekvalifikační kurs a získal Osvědčení (i v německém jazyce Zertifikat) Zakládání a řízení malých a středních podniků (marketing, management).

Pracoval jsem v armádě, ať již ČSLA tak i ČSA, jako voják z povolání v různých kulturních, politických, štábních a velitelských funkcích, převážně u bojového motostřeleckého pluku v Mariánských Lázních, až do roku 1995, kdy jsem na vlastní žádost z armády odešel. Krátce jsem pak pracoval jako obchodní náměstek u středně velké firmy v západních Čechách, kde jsem řídil a zodpovídal za zušlechťovací příhraniční styk s německými partnery a rozvoj velkoobchodní a maloobchodní sítě v ČR. Pak jsem začal podnikat ve východních Čechách v oblasti služeb. V tom pokračuji jako OSVČ doposud. Od začátku roku 2008 pracuji jako předseda Okresního výboru KSČM Pardubice.

Velmi rád jsem vždy sportoval. Ve študáckých letech mě nejprve zlákala atletika - běh, později pak téměř všechny kolektivní míčové sporty. Závodně jsem hrál fotbal, po zranění dlouhou dobu dělal fotbalového rozhodčího, v současnosti ,,na stará kolena“ hraji soutěžně stolní tenis. Protože jsem vyrostl na Moravě a od malička mě vedli k folklóru postupně jsem začal aktivně tančit ve dvou folklórních souborech a současně mě chytl i společenský tanec ve kterém jsem i soutěžil. Bavila mě i kultura. Od dětství jsem rád recitoval a téměř dvacet let jsem se úspěšně zúčastňoval různých i celostátních soutěží v přednesu poezie a v divadelním umění. Rád vzpomínám na pěknou řádku divadelních her i různých estrád ve kterých jsem jako amatérský herec hrál a později je i režíroval. Bavilo mě a baví dodneška organizování jakýchkoliv kulturních, sportovních či společenských akcí. Vrcholem byla v roce 1985 Spartakiáda, kde jsem v Praze na Vypichu měl celý měsíc na starosti velký přírodní amfiteátr s jeho komplexním zabezpečením. Od programové struktury až po zajištění veškerých služeb. Tak jsem poznal rozmanité druhy kultury, od populární hudby přes swing až k estrádám a přičichl jsem i k magii. Zůstalo mi to, takže dodnes se rád aktivně podílím na organizaci např. Dašického posvícení a různých dalších akcí. Jako bývalý jednatel a současný prezident Sportovního klubu Sparta Dašice se snažím spolu s ostatními ,,oddanými blázny“ o rozvoj sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže u nás v Dašicích.

K mým zálibám a koníčkům v současnosti, kromě již uvedeného, patří zejména turistika a cykloturistika - poznávání památek a přírodních krás naší vlasti. Zajímám se především o politiku, ekonomii a sociologii, rád čtu literaturu faktů. Největší radost mi však dělají děti a zejména tři vnoučátka.

Jsem věčný optimista, myslím pozitivně a věřím v lepší budoucnost.

janfold.jpg, 28kB